Ynni Ogwen

Mae Ynni Ogwen Cyf yn gymdeithas budd cymunedol sy’n gweithredu er budd amgylcheddol a chymdeithasol Dyffryn Ogwen. Prif amcan Ynni Ogwen Cyf yw cynhyrchu trydan trwy ddulliau cynaliadwy. Yn benodol, byddwn yn cynhyrchu trydan o ynni dwr yr afon Ogwen gan drosglwyddo unrhyw elw i gronfa gymunedol fydd yn cael ei sefydlu i ariannu prosiectau cymunedol ac amgylcheddol eraill yn Nyffryn Ogwen.

Manylion

Cyfeiriad

Ynni Ogwen Cyf
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE

Ffôn 01248 602131
E-bost E-bost
Gwefan Gweld
FaceBook Gweld
Twitter Gweld

19/11/19

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors