Gweithgareddau'r flwyddyn newydd

Gall y flwyddyn newydd fod yn amser gwych i ganolbwyntio ar ffitrwydd neu roi cynnig ar weithgaredd newydd.
Dyma bum syniad o bethau y gallwch eu gwneud yn Nyffryn Ogwen a'r cyffiniau.

1. mynychu dosbarth ffitrwydd ym Mhlas Ffrancon, y ganolfan chwaraeon ym Methesda.
Gweler yma am beth sydd ar- www.bywniach.cymru/bywniach-plas-ffrancon-bethesda/en/activities/
2. mynychu dosbarth gymnasteg yn gwyn Jim- www.facebook.com/gwyn.jim

3. Dysgwch sut i ddefnyddio cramponau, bwyell iâ a sut i ddewis dillad ac offer gaeaf, gyda Rhodfa dywys yn Eryri gyda anelu AIM uwch www.mountain-hill-courses.co.uk/

4. Cymerwch ran ym Mharc 5k y Penrhyn - www.parkrun.org.uk/penrhyn/
5. Dysgwch sut i hwylio ym Mhlas Menai https://www.plasmenai.co.uk/en_GB/learn/dinghy-sailing/learn-to-sail/

Oriel

Gweithgareddau
Gweithgareddau
Gweithgareddau
Gweithgareddau
Gweithgareddau

17/12/19

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors