Llefydd i fwyta allan a tecawê

Ydych chi'n chwilio am fwyty, caffi, neu siop tecawê yn Nyffryn Ogwen? Dyma rai syniadau i chi.

Bwyty Blondin

Mae Bwyty Blondin yn fistro modern wedi ei leoli yn Chwarel y Penrhyn ar safle Zipworld. Mae’r adeilad
modern wedi agor ers Mis Medi 2017. Mae Bwyty Blondin ar agor saith diwrnod yr wythnos ac
mae’n cynnig diodydd, coffi a chacennau, yn ogystal â byrbrydau a phrydau o fyrgyr cig eidion i frecwast y
chwarelwr.


Zip World, Penrhyn Quarry, Bethesda, Ll57 4YG
01248 601444
https://www.zipworld.co.uk/blondin-restaurant
https://www.zipworld.co.uk/cy/blondin-restaurant

Tafarn y Llangollen Vaults

Bwyd cartref maethlon. 01248 602588
31 High Street, Bethesda, Bangor LL57 3AN, Wales

Ogwen Bank Quarry Bar and Grill

Mae maes carafanau Ogwen Bank ar draws yr afon i Zipworld. Mae gan y Bar and Grill fwydlen eang.
Ogwen Bank Caravan and Lodge Park, Snowdonia, Gwynedd, UK, LL573LQ
01248 600486
https://ogwenbank.co.uk/the-quarry

Y Llechan

Mae gan y llechen brydau modern, gyda blasau tymhorol, a chynhwysion lleol.
The Slate, Talybont, Bangor LL57 3UR
01248 355 500
http://www.theslate.co.uk/menu

Caffis

Blas lôn las

Mae'r caffi yn rhan o Fferm Moelyci, sy'n cynhyrchu bwyd da, hybu bywyd gwyllt, ac yn cynnal projectau cymunedol.

Lôn, Felin Hen Rd, Tregarth LL57 4BB

01248 602793
http://www.moelyci.org/caffi-moelyci/

Caffi Coed y Brenin a Caffi Seren ar Stryd Fawr Bethesda.

Takeaways
Shirins Indian – bwyta i mewn hefyd - shirinsrestaurant.co.uk - 01248 209772

Sitar Indian - 01248 602937
Junction Chinese - 01248 342566
Dŵr y mynydd Chinese - 01248 601248
Mabinogion – siop chips - 01248 600899
The best kebab / Bethesda chip shop - 01248 602377 (danfoniadau cartref)

Oriel

Llefydd i fwyta allan a tecawê
Llefydd i fwyta allan a tecawê
Llefydd i fwyta allan a tecawê

17/04/24

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors