Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen

Sefydlwyd Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen, Bethesda pan ddaeth chwech o ffermwyr yr ardal at ei gilydd I drafod y posibilrwydd o gynnal sioe, yna trefnwyd pwyllgora pan rhaglen a chynhaliwyd y Sioe gyntaf ar Dydd Sadwrn, Mehefin y 10fed 1972 ar gaeau Ysgol Dyffryn Ogwen ar Adran y Merched yn Ffreutu pan ysgol.

Bu ar gaeau pan ysgol hyd 1984 ac yna ar gaeau Talysarn, Llanllechid am ychydig flynyddoedd, wedi hyny ar gaeau Dol Dafydd (caeau rygbi) hyd y presennol yn ddi dor ond am flwyddyn 2001 pan fu rhaid gohirio oherwydd clwy traed ar genau..

Lluniwyd rhaglen ar gyfer cystadlaethau merlod, defaid, cneifio, coginio, cynnyrch a gwaith llaw ac adran y plant.

Mae'n cael ei chynnal yn Fehefin.

Gwelwch y grŵp facebook yma am ragor o fanylion

Mae'r holl luniau ar y dudalen hon gan Graham A Stephen (geotopoi.wordpress.com)

E-bost E-bost
Gwefan Gweld
FaceBook Gweld

Map Lleoliad

Oriel

Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen
Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen
Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen
Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen
Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen
Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen
Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen

03/12/19

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors