Twristiaeth Bwyd Dyffryn Ogwen

Mae Dyffryn Ogwen yn gartref i lawer o gynhyrchwyr bwyd gwych sy’n cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch lleol o’r safon uchaf.

Beth am ymweld â Llaethdy Gwyn i weld sut mae Carrie Rimes a’i thîm yn gwneud caws Brefu Bach sydd wedi ennill gwobrau?

Mae gan Gwmni Bwyd Môr Menai ddewis gwych o fwyd môr ffres, tymhorol a chynaliadwy ym Mhorth Penrhyn ac yn cynnal barbeciws ar benwythnosau yn ystod misoedd yr haf.

Mae gan Fferm Moelyci gaffi a siop wych, yn gweini prydau a danteithion gan ddefnyddio cynnyrch lleol. Gallwch hefyd alw heibio i weld Asynnod Eryri.

Mae Fferm Pandy yn fenter gymdeithasol fach â ffocws cymunedol sy’n cynhyrchu ffrwythau a llysiau wedi’u tyfu’n naturiol yn ogystal â llety eco-dwristiaeth.

Lawrlwythwch y pamffled am fwy o fanylion.

Lawrlwythiadau

Pamffled efo gwybodaeth am lefydd twristaeth bwyd Dyffryn Ogwen

Lawrlwytho Ffeil [2 MB]

11/07/23

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors