How Gets? - sgyrsiau gyda phobl Pesda

Manylion

 

How Gets ? -  1  (Cymraeg)

Tyfu Bwyd, Diogelwch Bwyd a Phrosiectau Cymunedol

Sgwrs gyda Judith Kaufmann, perchennog Perllanau Afallon, cwmni sy'n arbenigo mewn sudd afal, tocio perllannau a choed ffrwythau, ac Adam Quaeck, sy'n frwd dros arddio a swyddog cynnal a chadw Partneriaeth Ogwen.

Moel Y Ci - Fferm gymunedol & Chanolfan amgylcheddol

Egin Ogwen  Tyfu bwyd yn y gymuned

Blodeuwedd Botanics gweithgareddau awyr agored a garddio i unrhyw un

Tyddyn Teg

Marchnad Ogwen

Marchnad Cae Star - 4-6yh bob Dydd Mawrth a Dydd Iau, ym maes parcio Cae Star, Bethesda (tu ôl i'r Kings Head!)

How Gets? - 2: Wax Food Wraps and Plastic Waste (English)

Sgwrs gyda Christine Peake ynghylch sut y gall gwneud newidiadau bach arwain at wahaniaeth mawr i'r amgylchedd.

<

How Gets? 3 - Trysorau Coll Caradog Pritchard

Sgwrs rhwng awdur y llyfr Trysorau Coll, Dr J. Elwyn Hughes a Mr Ieuan Wyn i ddathlu rhyddhau cyfrol diweddaraf Dr J Elwyn Hughes yn edrych ar fywyd y bardd a’r nofelydd Caradog Pritchard.

 Archebwch / Order Siop Ogwen, Bethesda 

How Gets?  - 4:  Siediau cyn-filwyr (Saesneg)

Mae Tom Simone yn siarad â Mark Emptage a Judith Kaufmann am y siediau cyn-filwyr ym Methesda.

Mwy o wybodaeth yma.

How Gets?  - 5:   Effeithlonrwydd ynni yn y cartref (Cymraeg)


Mae Judith Kaufmann, swyddog lles ac amgylchedd Dyffryn Gwyrdd, Partneriaeth Ogwen, a Guto Broschott,  Swyddog Datblygu Cyd-Ynni , yn trafod asesu effeithlonrwydd ynni eich cartref.

How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda
How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda
How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda
How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda
How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda
How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda

10/11/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors