How Gets? - sgyrsiau gyda phobl Pesda

Podlediad yw How Gets lle dwi'n siarad â phobl ddiddorol yn Nyffryn Ogwen am bethau amrywiol.

Manylion

How Gets?  - 8:  Dyffryn Gwyrdd (Cymraeg)

Yn y bennod hon, siaradaf â'm pennaeth yn Dyffryn Gwyrdd Huw Davies am y prosiect, a'r holl bethau cyffrous y mae'n eu cynnwys dros y tair blynedd nesaf.


 

How Gets 7: Elen Williams yn cyfweld â Manon Steffan Ros (Cymraeg)

Dyma sesiwn holi gyda Manon Steffan Ros i drafod ei nofel diweddaraf. Trefnwyd y cyfweliad gan Siop Ogwen a chyfranwyd cwestiynau gan ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen. Diolch i adran Gymraeg Ysgol Dyffryn Ogwen am gydweithredu ac i'r disgyblion am eu cwestiynau difyr. Ac wrth gwrs, diolch o galon i Manon Steffan Ros am ymuno yn y sesiwn ac am fod mor onest yn atab y cwestiynau i blant Dyffryn Ogwen. Mae'r nofel hon ar gyfer pobol ifanc ac wedi ei selio Methesda ac Ysgol Dyffryn Ogwen. Mae hi'n un o'r nofelau mwyaf poblogaidd yn Siop Ogwen ar hyn o bryd. Prynwch gopi dros Cadwyn Ogwen neu trefnu casglu o'r Siop.


How Gets?  - 6:  Beicio a bod yn wyrdd (Saesneg)


Mae Tom Simone, swyddog lles ac amgylchedd Dyffryn Gwyrdd, Partneriaeth Ogwen, yn siarad â Christian Graham, Cyfeillion y Ddaear, am beidio â bod yn berchen ar gar a sut i gael ffordd o fyw mwy gwyrdd.


How Gets?  - 5:   Effeithlonrwydd ynni yn y cartref (Cymraeg)


Mae Judith Kaufmann, swyddog lles ac amgylchedd Dyffryn Gwyrdd, Partneriaeth Ogwen, a Guto Broschott,  Swyddog Datblygu Cyd-Ynni , yn trafod asesu effeithlonrwydd ynni eich cartref.


How Gets?  - 4:  Siediau cyn-filwyr (Saesneg)

Mae Tom Simone yn siarad â Mark Emptage a Judith Kaufmann am y siediau cyn-filwyr ym Methesda.

Mwy o wybodaeth yma.


How Gets? 3 - Trysorau Coll Caradog Pritchard

Sgwrs rhwng awdur y llyfr Trysorau Coll, Dr J. Elwyn Hughes a Mr Ieuan Wyn i ddathlu rhyddhau cyfrol diweddaraf Dr J Elwyn Hughes yn edrych ar fywyd y bardd a’r nofelydd Caradog Pritchard.

 Archebwch / Order Siop Ogwen, Bethesda 


How Gets? - 2: Wax Food Wraps and Plastic Waste (English)

Sgwrs gyda Christine Peake ynghylch sut y gall gwneud newidiadau bach arwain at wahaniaeth mawr i'r amgylchedd.


<

 

How Gets ? -  1  (Cymraeg)

Tyfu Bwyd, Diogelwch Bwyd a Phrosiectau Cymunedol

Sgwrs gyda Judith Kaufmann, perchennog Perllanau Afallon, cwmni sy'n arbenigo mewn sudd afal, tocio perllannau a choed ffrwythau, ac Adam Quaeck, sy'n frwd dros arddio a swyddog cynnal a chadw Partneriaeth Ogwen.

Moel Y Ci - Fferm gymunedol & Chanolfan amgylcheddol

Egin Ogwen  Tyfu bwyd yn y gymuned

Blodeuwedd Botanics gweithgareddau awyr agored a garddio i unrhyw un

Tyddyn Teg

Marchnad Ogwen

Marchnad Cae Star - 4-6yh bob Dydd Mawrth a Dydd Iau, ym maes parcio Cae Star, Bethesda (tu ôl i'r Kings Head!)


How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda
How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda
How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda
How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda
How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda
How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda
How Gets?  - sgyrsiau gyda phobl Pesda

10/03/21

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors